ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ-ΟΣΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ!!
ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4523/2018 για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης.
Με το άρθρο 1 του Νόμου, εισάγεται εξαίρεση από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», που αφορά στις ουσίες του πίνακα Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 σε ότι αφορά τις ποικιλίες κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την εξαίρεση αυτή δίνεται υπό αυστηρά κριτήρια η δυνατότητα σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα να παράγουν κάνναβη του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, µε αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης για την προµήθεια µε αυτά του κρατικού µονοπωλίου και τη διάθεση τους σε ασθενείς ή την εξαγωγή τους, για ιατρικούς σκοπούς.
Διευκρινίζεται ότι οι ποικιλίες κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L και περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) µέχρι 0,2%, βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας ρύθµισης καθόσον µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) δεν περιλαµβάνονται στις ναρκωτικές ουσίες.
Η ρύθµιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, στο βαθµό που η κάνναβη παραµένει λόγω των φαρµακολογικών ιδιοτήτων της και του υψηλού -µε βάση τα σχετικά επιδηµιολογικά δεδοµένα- κινδύνου κατάχρησης, ειδικότερα στις νεαρότερες ηλικίες, ταξινοµηµένη στο δεύτερο πίνακα των ναρκωτικών ουσιών του ν. 4139/2013, και άρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κρατικού µονοπωλίου.
Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής της κάνναβης και των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης δεν επιτρέπουν την ανάληψη σχετικών δραστηριοτήτων από το κράτος, µέσω του κρατικού µονοπωλίου.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, τα οφέλη της νομοθετικής ρύθμιοσης είναι αρκετά και περιλαµβάνουν τη δυνατότητα:
α) πρόσβασης των ασθενών της χώρας στα τελικά προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης, δεδοµένων των θεραπευτικών ιδιοτήτων της κάνναβης σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η πρόσβαση των ασθενών στα τελικά προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης θα γίνεται µε τρόπο σαφώς προσδιορισµένο (όπως αυτός ισχύει και για τις υπόλοιπες ουσίες του πίνακα Β΄), ελεγχόµενο -στο βαθµό που η κάνναβη παραµένει ναρκωτική ουσία και η πιο διαδεδοµένη παράνοµη ουσία- και συνάδων µε τις ιδιαιτερότητες της κάνναβης και της διαδικασίας παραγωγής των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης,
β) φυσικά και νοµικά πρόσωπα να καλλιεργούν ποικιλίες κάνναβης για την επεξεργασία των πρώτων υλών και γενικότερα των ουσιών αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, επενδύοντας για την εξασφάλιση χώρου και τη δηµιουργία εγκαταστάσεων καλλιέργειας και µεταποίησης,
γ) να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας, σε έναν τοµέα αιχµής που αξιοποιεί τα συγκριτικά, παραγωγικά πλεονεκτήµατα της χώρας,
δ) να υπάρξουν οικονοµικά οφέλη για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων του κλάδου, δεδοµένου και ότι η παγκόσµια αγορά για την καλλιέργεια και µεταποίηση της ιατρικής κάνναβης βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και κατά συνέπεια η προσφορά υστερεί σηµαντικά της παγκόσµιας ζήτησης.
Μη Παρεμβατικές Μελέτες
Με το άρθρο 4 του Νόμου, επιτρέπεται η διενέργεια στην Ελλάδα μη παρεμβατικών μελετών οι οποίες συνιστούν κλινικές μελέτες, πλην των κλινικών δοκιμών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό ορισμένεες προϋποθέσεις.
Παράλληλα, συστήνεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Επιτροπή Μη Παρεμβατικών Μελετών (Ε.Μ.Πα.Μ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ..


Το Φυτό Κάνναβη
Πολλοί άνθρωποι,  έχουν μια σύγχυση σε ότι αφορά τις διάφορες ποικιλίες κάνναβης και τις χιλιάδες διαφορετικές χρήσεις της σε όλο το κόσμο. 
Η Κάνναβη είναι ένα παρεξηγημένο, τα τελευταία 50 χρόνια, αυτοφυές και καλλιεργήσιμο φυτό με καταγεγραμμένη όμως χρήση εδώ και 10.000 χρόνια. To γένος Cannabis L. ταξινομείται συνήθως σε 3 διακριτά είδη: Cannabis sativa, Cannabis indica και Cannabis ruderalis, αν και τα δύο τελευταία θεωρούνται πολλές φορές υποείδη της Sativa.
Το αρσενικό Sativa φυτό (hemp) χαρακτηρίζεται από τη κλωστική και διατροφική του χρήση, καθώς και την πολύ υψηλή του περιεκτικότητα σε ίνες (30-40%) και σπόρους. Το θηλυκό, κυρίως Sativa και Indica, φυτό χαρακτηρίζεται από την ιατρική, τελετουργική και ψυχαγωγική του χρήση, από τη μικρή περιεκτικότητα σε ίνες και σπόρους, καθώς και από τα γεμάτα ρετσίνι άνθη του (φούντες).
Η κύρια διαφορά τους είναι η περιεκτικότητα στη πιο γνωστή χημική ένωση της κάνναβης, τη ψυχοδραστική Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) που προκαλεί το ευφορικό “φτιάξιμο” και έχει ενταχθεί στη λίστα των παράνομων “ναρκωτικών” ουσιών σύμφωνα με διεθνείς Συμβάσεις του ΟΗΕ.
Το αρσενικό Sativa φυτό (κλωστική ή βιομηχανική κάνναβη- hemp) έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε THC(0.2-1.5%), ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτούνται ήδη 46 πιστοποιημένες από την ΕΕ ποικιλίες κλωστικής κάνναβης με περιεκτικότητα THC χαμηλότερη του 0.2%. Η τόσο μικρή περιεκτικότητα στην ψυχοδραστική ουσία THC αλλά και η απουσία ανθών αποκλείει την ευφορική- ψυχαγωγική του χρήση.
Αντίθετα οι ίνες, τα φύλλα, το λάδι και τα σπόρια του αρσενικού φυτού έχουν χιλιάδες χρήσεις όπως παραγωγή ανθεκτικών υφασμάτων, σκοινιών, χαρτιού– χαρτοποπολτού, τροφίμων με υψηλή θρεπτική αξία (υπερτροφές), οικοδομικών και μονωτικών υλικών, βιοπλαστικών, βιοκαυσίμων (η μηχανή diesel σχεδιάστηκε αρχικά να καίει κανναβέλαιο), υποστρωμάτων για ζώα κ.α.. Οι σπόροι και το λάδι από κλωστική κάνναβη έχουν πολύ υψηλή θρεπτική αξία, περιέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, Ω3 λιπαρά οξέα, αμινοξέα, μέταλλα και βιταμίνες. Η κλωστική- βιομηχανική κάνναβη έχει επίσης πολύ ευεργετικές ιδιότητες για την απορρύπανση νερών και εδαφών, την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, αγροτικών και βεβαρημένων από χημικά και πυρηνικά περιοχών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσικό παρασιτοκτόνο και είναι ευεργετική στον εμπλουτισμό των καλλιεργήσιμων εδαφών μέσω τις αμειψισποράς. Επειδή η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού και καθόλου χημικά λιπάσματα και παρασιτοκτόνα, θεωρείται ότι έχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα και ευεργετική συνολική επίπτωση για το περιβάλλον.
Η κλωστική κάνναβη μπορεί να αντικαταστήσει τη καλλιέργεια βαμβακιού καθώς είναι πιο ανθεκτική (έως 3 φορές) και ποιοτική ίνα και έχει μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση από το βαμβάκι που απαιτεί τουλάχιστον 14 φορές περισσότερη ποσότητα νερού και πολλά χημικά. Επίσης μπορεί να αντικαταστήσει τον χαρτοπολτό από ξυλεία (πχ ιδιαίτερα για τη παραγωγή χαρτονομισμάτων και χαρτιού), αφού είναι πιο ανθεκτική και πιο αποδοτική ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης, σώζοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμα δάση και πόρους. Το χαρτί από κλωστική κάνναβη μπορεί να ανακυκλωθεί μέχρι 7 φορές ενώ το κανονικό μόνο τρεις. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή καλλιεργούνται περισσότερα από 15.000 εκτάρια (150.000 στρέμματα) κυρίως σε Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ρουμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο και καλύπτει σχεδόν το 80% της παγκόσμιας παραγωγής στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 30 χώρες.
Η κλωστική κάνναβη χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα από πολλούς πολιτισμούς σαν σκοινί, ύφασμα, χαρτί και τρόφιμο. Από τους Αιγύπτιους Φαραώ μέχρι τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τους Κινέζους Αυτοκράτορες, από τους πρώτους Χριστιανούς μέχρι τους πρώτους Αμερικανούς Προέδρους και τη μαζική παραγωγή κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ακόμα και η Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα παρήγαγε, επεξεργαζόταν και εξήγαγε πολλούς τόνους κλωστική κάνναβη το χρόνο
Το θηλυκό Sativa και Indica φυτό (ινδική κάνναβη, μαριχουάνα, γκάντζα) έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε THC (5-25%) η οποία ευνοεί την ευφορική- ψυχαγωγική και ιατρική- θεραπευτική της χρήση επίσης εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η πρώτη καταγεγραμμένη θεραπευτική χρήση της κάνναβης είναι το 2.700 π. Χ. στην Κίνα, ενώ μέχρι σήμερα είναι ένα φυτικό αναλγητικό και θεραπευτικό μέσο και καταναλώνεται από εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε μέρα γιατί τους χαλαρώνει, τους διευρύνει τη συνείδηση, την αντίληψη- συνειδητότητα και την ενσυναίσθηση.
Η εμπειρία είναι διαφορετική για κάθε άτομο, ο καθένας/μια την αντιλαμβάνεται και αντιδράει διαφορετικά. Κοινό είναι το συναίσθημα της ευφορίας και της χαλάρωσης, της σύνδεσης και της κατανόησης, ενώ σε κάποιους μπορεί να προκαλέσει ζαλάδα, αγωνία και πολλές ασύνδετες σκέψεις, ιδιαίτερα στους άπειρους χρήστες. Λόγω της THC η κάνναβη έχει στοχοποιηθεί και δυσφημιστεί ότι οδηγεί στη παράνοια και την ψύχωση, πράγμα που απέχει από την πραγματικότητα και (αυτο)καταρρίπτει το μύθο της απαγόρευσης στους νέους χρήστες. Το φυτό της κάνναβης έχει 483 αναγνωρισμένες χημικές ενώσεις ενώ έχουν απομονωθεί τουλάχιστον 84 κανναβινοειδή εκτός της THC, που δεν είναι ψυχοδραστικά αλλά πολύ ωφέλημα για τον άνθρωπο και την ιατρική, όπως η κανναβιδιόλη (CBD), η κανναβινόλη (CBN) και η τετραϋδροκανναβιβαρίνη (THCV) κ.α. Ιδιαίτερα η αναλογία CDB προς THC στο φυτό της κάνναβης καθορίζει τη θεραπευτική δράση ακόμη και τις πιθανές παρενέργειες .

Η κάνναβη χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα για την αντιμετώπιση περισσότερων από 200 ανθρώπινων παθήσεων. Η ιατρική χρήση της κάνναβης έχει δείξει θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία κατά της ναυτίας και του εμετού, του προεμμηνορυσιακού συνδρόμου, της μη-σκόπιμης απώλειας βάρους, της αϋπνίας, της απώλειας της όρεξης από χημειοθεραπείες, του άσθματος, του γλαυκώματος και των συμπτωμάτων του AIDS. Άλλα σχετικά καλώς επιβεβαιωμένα στοιχεία κάνουν λόγο για θεραπεία της σπαστικότητας σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, του πόνου και ειδικότερα του νευρογενούς πόνου, των κινητικών δυσκολιών και των τραυματισμών του νωτιαίου μυελού καθώς παρουσιάζει αντισπασμωδική και μυοχαλαρωτική δράση και αυξάνει την όρεξη σε αυτούς τους ασθενείς. Επίσης φάρμακα με βάση την κάνναβη μπορεί να είναι χρήσιμα στη θεραπεία δυσλειτουργίας των επινεφριδίων, του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, των ημικρανιών, της ινομυαλγίας και σχετικών παθήσεων. Άλλες ιατρικές έρευνες αναφέρουν ότι η κάνναβη ή συγκεκριμένα κανναβινοειδή χρησιμεύουν στη θεραπεία της κατάχρησης του αλκοόλ και των οπιούχων, της αρθρίτιδας που προκαλείται από περίσσια κολλαγόνου, της αθηροσκλήρωσης, της διπολικής διαταραχής, των συμπτωμάτων επιληψίας και αυτισμού, του μετατραυματικού συνδρόμου, του καρκίνου του παχέος εντέρου, της αισθητηριακής νευροπάθειας σχετιζόμενης με τον HIV, της δυστονίας, της επιληψίας, συγκεκριμένων παθήσεων του πεπτικού συστήματος,των γλοιωμάτων (τύπος όγκου στον εγκέφαλο), της ηπατίτιδας C, τη νόσο του Huntigton, της λευχαιμίας, των όγκων του δέρματος, τη νόσο του Parkinson, του κνησμού, της ψωρίασης, της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας,της υπνικής άπνοιας καθώς και της νευρικής ανορεξίας.
Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην αγορά του εξωτερικού (Αγγλία, Ισπανία, Ολλανδία) φάρμακα που παράγονται απ’ ευθείας από το φυτό ή που περιέχουν συνθετικές μορφές ουσιών που παράγονται από την κάνναβη ή που περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή όμοια με αυτά που βρίσκονται στο φυτό της κάνναβης
Καμία ουσία δεν είναι ακίνδυνη τελείως και η κατάχρησή της καθορίζει το επίπεδο της βλαπτικότητας. Η κάνναβη δεν είναι τοξική και είναι αποδεδειγμένα λιγότερο βλαβερή από το καπνό και το αλκοόλ. Σύμφωνα και με το έγκυρο ιατρικό περιοδικό The Lancet δεν έχουν υπάρξει καταγεγραμμένοι θάνατοι από δηλητηρίαση (ή υπερβολική δόση) που προκλήθηκε από κάνναβη, ενώ η εκτιμώμενη θανατηφόρος δόση είναι τεράστια και υπερβολικά μεγάλη σε σχέση με άλλες νόμιμες και παράνομες ουσίες όπως η καφεΐνη, η νικοτίνη, το αλκοόλ και η ηρωίνη. Με λίγα λόγια περισσότεροι πεθαίνουν κάθε χρόνο πίνοντας νερό ή τρώγοντας στραγάλια, παρά από κάνναβη. Η κατάχρηση της όμως μπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογική εξάρτηση, όχι σωματική. Αν υπάρχει προδιάθεση στον χρήστη, η ανεύθυνη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε οκνηρία ή αντικοινωνική- εσωστρεφή συμπεριφορά, αλλά και ψυχωτικά κρούσματα (αγωνία και παράνοια). Η καύση κάνναβης παράγει την ίδια ποσότητα πίσσας με ένα κανονικό τσιγάρο και περίπου 50 γνωστά καρκινογόνα (πχ νιτροζαμίνες, ενεργές αλδεϋδες, βενζοπυρένιο), τα οποία δεν περιέχει το ίδιο το φυτό που έχει αντικαρκινικές ιδιότητες.
Η κάνναβη είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη παράνομη ψυχοδραστική ουσία στον πλανήτη και η τέταρτη πιο διαδεδομένη μετά από τις νόμιμες αλκοόλ, καπνό και καφεΐνη. Αυτή τη στιγμή οι χρήστες- καταναλωτές κάνναβης σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζονται με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις (στοιχεία ΟΗΕ 2010) σε περισσότερους από 225 εκατομμύρια με αυξητικές τάσεις, ενώ στην Ευρώπη (πάλι με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις) τουλάχιστον 23 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν χρήση τον τελευταίο χρόνο και άλλα 12 εκατομμύρια τον τελευταίο μήνα (το 7% περίπου του συνολικού πληθυσμού ενηλίκων). Για την Ελλάδα τα στοιχεία είναι πολύ ελλειπή και λόγο της απαγόρευσης τα δεδομένα δεν είναι ακριβή και αντιπροσωπευτικά καθώς ο φόβος επηρεάζει το επίπεδο των απαντήσεων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το 2004 τουλάχιστον το 1.5-2.5% του συνολικού (γενικού) πληθυσμού της Ελλάδας έχει κάνει χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα (8.6% του πληθυσμού έχει κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας κατά τη διάρκεια της ζωής του, κυρίως κάνναβη), αλλά τα πραγματικά νούμερα είναι τουλάχιστον πενταπλάσια και εκτιμούμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 500 χιλιάδες με 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας κάνουν περιστασιακή ή τακτική χρήση κάνναβης. Σύμφωνα με άλλα επίσημα στοιχεία του 2011, ένας στους 10 (10.4%) μαθητές-φοιτητές (ηλικίας 15-19 ετών) έχει κάνει πρόσφατα χρήση κάνναβης (το 13.4% των μαθητών έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον μια φορά) και ένας στους 16 (6.3%) κάνει τακτική και συχνή χρήση.

Σε όσους πάσχουν από σχιζοφρένεια και σοβαρές ψυχιατρικές παθήσεις η κάνναβη, ιδιαίτερα η υψηλής περιεκτικότητας σε THC, μπορεί και να προκαλέσει αρνητικά συμπτώματα, επομένως καλύτερα να αποφεύγετε.
Η κάνναβη αν αναμιγνύεται με καπνό και άλλες ουσίες θα πάρει μέρος της βλαπτικότητά τους (ιδιαίτερα με τη νικοτίνη και το αλκοόλ) και δεν ενδείκνυται η πρόσμιξή της, ενώ αν κατακρατείται με εισπνοή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους πνεύμονες. 
Συμπερασματικά, το φυτό της κάνναβης είναι ένα πολυσυζητημένο και παρεξηγημένο φυτό, το οποίο ακόμη και σήμερα, αντιμετωπίζεται από πολλούς ως θέμα ταμπού. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια και να γίνουν εκατοντάδες επιστημονικές έρευνες, ώστε να πειστεί το μεγαλύτερο τμήμα του σύγχρονου δυτικού κόσμου για τις θεραπευτικές ιδιότητές της. 

creteonair

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΑΘΕ ΑΜΕΣΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ,ΑΡΘΡΑ,TRENDS..ΒΑΛΕ ΕΔΩ ΤΟ MAIL ΣΟΥ!